شناسه خبر : 28009

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی و موجودی سازمان ملی زمین و مسکن تا چه میزان بیمه بود؟

دارایی و موجودی سازمان ملی زمین و مسکن تا چه میزان بیمه بود؟

دارایی های ثابت سازمان ملی زمین و مسکن شامل ساختمان های اداری و تاسیسات و تجهیزات موجود درآنها در سال گذشته تا ارزش کارشناسی (۴۵۶ میلیارد تومان) در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل وزلزله از پوشش بیمه برخوردار بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سازمان ملی زمین و مسکن با هدف، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت راه و شهرسازی در زمینه های تامین، اداره و بهره برداری از زمین، فعالیت در زمینه تامین مسکن، نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن تشکیل شده است.

 گفته می شود که موجودی واحدهای ساخته شده، پروژه های ساخته شده متوقف شده، نیمه تمام و خاتمه یافته و سایر ساختمان های اموالی غیراداری سازمان ملی زمین و مسکن درسال گذشته به ارزش (2 هزار و739 میلیارد تومان) درمقابل تمامی خطرات از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای