شناسه خبر : 27672

اختصاصی چابک آنلاین؛

موجودی مواد شهرک‌های صنعتی تهران پوشش بیمه ای کافی نداشت!

موجودی مواد شهرک‌های صنعتی تهران پوشش بیمه ای کافی نداشت!

موجودی مواد و کالا و مجتمع های کارگاهی و خدماتی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای لازم برخوردار نبود.!

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی، وزارت اقتصاد، صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی را در سامانه کدال منتشر کرد.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، شش مورد مربوط به بانک‌ها، دو مورد از بیمه‌ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها، ۱۱ مورد زیرمجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیرمجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون‌ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران از جمله شرکت های دولتی است که به احداث شهرک های صنعتی در تهران و ایجاد امکانات زیربنایی درهر شهرک می پردازد.

گفته می شود که دارایی های ثابت شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در سال گذشته به ارزش 772.186 میلیون ریال ( 77 میلیارد تومان) دربرابر خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

 موجودی مواد و کالای شرکت شهرک‌های صنعتی تهران هم در سال گذشته تا مبلغ 33.258 میلیون ریال.

(سه میلیارد و 325 میلیون تومان) از پوشش بیمه ای برخوردار بوده ، هرچند که از نظر حسابرس قانونی، این پوشش بیمه ای کافی نبوده است.!

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای