شناسه خبر : 27420

اختصاصی چابک آنلاین؛

وزن سرمایه بیمه آرمان سنگین تر می شود

وزن سرمایه بیمه آرمان سنگین تر می شود

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، پیشتر، اداره نظارت برانتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، به دلیل نواقص موجود در مدارک و مستندات مربوط به افزایش سرمایه با این درخواست موافقت نکرده بود.

افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان از محل آورده نقدی سهامداران و به مبلغ 50 میلیارد تومان به منظور اصلاح ساختار مالی و احراز شرایط بیمه مرکزی است.

رضا آقابابایی، حمیدرضا امیرحسنخانی، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجو و داود الماسی قره قشلاقی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه آرمان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای