شناسه خبر : 26919

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌هایی که به تازگی مجوز قبولی اتکایی دریافت کرده اند اشتهای زیادی در پذیرش ریسک دارند

شرکت‌هایی که به تازگی مجوز قبولی اتکایی دریافت کرده اند اشتهای زیادی در پذیرش ریسک دارند

شعله نوری، مدیرکل بیمه های اتکایی شرکت بیمه ایران در گفت وگو با چابک آنلاین: هنگام بروز خسارت، ریسک از چندین جهت به شرکت بیمه اتکایی وارد می شود، بنابراین باید در پذیرش ریسک محتاط بود. درحال حاضر، شرکت های بیمه ای که به تازگی مجوز قبولی اتکایی گرفته اند،اشتهای زیادی برای پذیرش ریسک دارند درصورتیکه شرکت های بیمه ای قدیمی تر به نسبت، اعداد پایین تری را از ریسک قبول می کنند. از بازار بیمه اتکایی انتظار سودآوری نمی رود و آن چیزی که برای این شرکت ها سودآوری دارد بخش سرمایه گذاری است.

حجم ویدیو: 5.19M | مدت زمان ویدیو: 00:01:53
ارسال نظر

خدمات بیمه ای