شناسه خبر : 26763

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه تکافل با ملاحظات بیمه مرکزی آماده شد

بیمه تکافل با ملاحظات بیمه مرکزی آماده شد

رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت:بیمه تکافل مباحث بسیار جدی دارد و به عمد از پژوهشکده بیمه خواسته شد تا این کار را آغاز کند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مجید بهزادپور در گفتگو با چابک آنلاین، ادامه داد: بیمه مرکزی نگاه عمیق و پژوهشی به موضوع تکافل دارد، اما در مرحله اول نگاه این بود که محصولی در چارچوب آیین نامه های بیمه مرکزی تعریف شود و تکلیف اصلی در معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی هم این بود که با توجه به مقررات و آیین نامه های موجود مانند آیین نامه سرمایه گذاری محصولی را تعریف کنند.

وی، در پاسخ به این نکته که در قوانین بیمه موضوع تکافل دیده نشده، گفت: اینگونه نیست که هر محصولی که قرار است بیمه مرکزی ارایه کند باید در قانون وجود داشته  باشد.

بهزادپور، بیان کرد: بیمه مرکزی با درنظر گرفتن ملاحظاتی محصول بیمه تکافل را آماده کرده تا مشکلات کار مشخص شود و در نهایت یک شرکت بیمه تکافل تاسیس خواهد شد که حتما مصوبه شورایعالی بیمه را نیاز دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: درحال حاضر  صندوق تکافل مطرح نشده  و ارکانی که در تکافل باید مطرح شود را هنوز اجرا  نکرده‌ایم و این موارد مصوبه شورایعالی بیمه را می خواهد که در زمان مناسب به شورا برده خواهد شد.

بهزادپور، گفت: درحال حاضر بیمه مرکزی بیمه تکافل را به عنوان یک حساب تلقی کرده و حساب آن را هم جدا کرده است و تکلیف و اطلاع رسانی شده تا اگرکسی در عقد جدید مشارکت می‌کند باید از این سرمایه گذاری کاملا مطلع باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که تکافل یک مساله کاملا ریشه دار و بزرگ است و به همین دلیل بیمه مرکزی موضوع بیمه تکافل را تمام شده نمی داند و یک کار مشترکی را  تعریف کرده تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.

 

 • رنجبر کلهرودی

  مدتی است که پژوهشکده بیمه توجهی خاص به موضوع تکافل دارد و برگزاری درس گروهی‌های متعددی را درباره تکافل برگزار می‌کند. تمرکز بیمه مرکزی بر روی بیمه تکافل و حجم اقدامات پژوهشکده بیمه دراین‌باره به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
  فارغ از موضوع بیمه تکافل، ضرورت این اقدامات در حال حاضر ، اولویت و وزن آن در اهداف صنعت بیمه ، عملکرد بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه مشخص و معین نیست!
  با توجه عدم تشریح ضرورت‌های رویکرد بیمه مرکزی به بیمه تکافل ، سؤالات بی‌شماری به ذهن صاحب‌نظران متبادر شده است که آز آن جمله است:
  آیا اتفاق جدیدی در بازار بیمه کشور رخ‌داده است؟
  آیا قرار است به بازار بیمه کشورهای همسایه ورود کنیم؟
  و آیا فرصت‌های جدیدی در بازار بیمه کشور شناسایی‌شده است؟
  و آیا ......

ارسال نظر