شناسه خبر : 26591

کدگذاری ۹۰۸ قلم داروی سنتی جهت نسخه‌نویسی الکترونیک

کدگذاری ۹۰۸ قلم داروی سنتی جهت نسخه‌نویسی الکترونیک

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از کدگذاری ۹۰۸ قلم دارو و فرآورده سنتی برای بهره‌برداری در نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند موجب استقبال از این دسته داروها شده و فرآیند قرارگیری در سبد بیمه‌ای این اقلام دارویی را نیز تسهیل کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، سمیه عابدیان ، گفت: در حال حاضر ۹۰۸ قلم داروی سنتی مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، کدگذاری شده و جهت بهره‌برداری در نسخه الکترونیک به مراکز پزشکی و شرکت‌های نرم افزاری ابلاغ شده است.

وی افزود: با کدگذاری اقلام دارویی سنتی، تجویزگر مجاز به درخواست آن در نسخه الکترونیک بوده و می‌تواند در درمان بیماران خود از داروهای سنتی نیز استفاده کند.

او تاکید کرد: همچنین دارو در پرونده الکترونیک بیمار نیز ثبت شده و در واقع از نظر فرآیندهای درمان، رسمیت پیدا می‌کند که این امر موجب افزایش استفاده از داروهای سنتی در طبابت می‌شود.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با کدگذاری داروهای سنتی میزان آشنایی پزشکان و بیماران با این داروها و عملکردشان در سلامت ارتقا می‌یابد، اظهار کرد: همین موضوع می‌تواند موجب استقبال از این دسته داروها شده و فرآیند قرارگیری در سبد بیمه‌ای این اقلام دارویی را نیز تسهیل کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای