شناسه خبر : 26518

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی شورایعالی بیمه را کنار نگذاشته است

بیمه مرکزی از انتشار گزارش شکایت مردم از شرکت های بیمه ابایی ندارد

بیمه مرکزی شورایعالی بیمه را کنار نگذاشته است

رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است که دفاع از بیمه گذاران، آیین نامه ای مشخصی ندارد وآیین نامه ۷۱ مصوب شورایعالی بیمه هم یکی از خلاصه ترین آیین نامه های صنعت بیمه در این خصوص است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مجید بهزادپور درگفتگو با چابک آنلاین، اذعان داشت که رسانه ای کردن آمار عملکرد شرکت های بیمه در زمینه رسیدگی به شکایات، معضلی از جامعه را حل نمی کند.

وی، گفت: سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی فعال است و به صورت جدی سوالات مطرح شده را دریافت می کند و از سوی دیگر حوزه نظارت بیمه مرکزی، نحوه پاسخگویی شرکت های بیمه را رصد می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی از معاونت نظارت بیمه مرکزی خواست تا مسیر پاسخگویی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه به بیمه گزاران به صورت جدی تری دنبال شود.

وی،در خصوص اینکه آمارعملکرد شرکت های بیمه ای در پاسخگویی به شکایات به صورت  گذشته، اطلاع رسانی نمی شود، تاکید کرد: آمار عملکرد شرکت های بیمه در رسیدگی به شکایات مردم به صورت مداوم به من گزارش می شود اما فکر نمی کنم رسانه ای کردن آن برای مردم مفید باشد ولی اگر جمع بندی این باشد که مفید است از انتشار آن ابایی نداریم."

وی در پاسخ به این پرسش چابک آنلاین که" آیا انتشار عملکرد شرکت های بیمه ای به صورت شفاف نمی تواند منجر به شکل گیری رقابتی مثبت بین شرکت های بیمه در راستای مشتری مداری باشد" گفت: به این مساله که انتشار آن باعث رقابت شرکت های بیمه درسرعت رسیدگی به شکایات مردم باشد شک دارم، ولی اگر واقعا چنین نتیجه ای گرفته می شود باید بحث بیشتری در مورد آن کرد.

دفاع از بیمه گذاران یک آیین نامه ای مشخصی ندارد

رئیس کل بیمه مرکزی معتقداست که دفاع از بیمه گذاران یک آیین نامه ای مشخصی ندارد و حلقه آن کامل نیست بنابراین یکی از بحث هایی که باید در آیین نامه 71 تکمیل شود این است که مشتریان نسبت به محصولی که می خواهند ابتیاع کنند اطلاعات کامل و حق انتخاب داشته باشند.

بهزادپور اظهار داشت که آیین نامه 71 یکی از خلاصه ترین آیین نامه های صنعت بیمه است، درحالیکه یکی از اصلی ترین فعالیت های بیمه مرکزی است از همین روی به دنبال کامل تر کردن آن هستیم و سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی هم باید جدی گرفته شود.

وی، در پاسخ به این پرسش که با بخشنامه های فراوان بیمه مرکزی اینگونه به نظر می آید که به تدریج نیاز بیمه مرکزی به جلسات و مصوبات شورایعالی بیمه کمتر شده، گفت: قطعا اینطور نیست و بیمه مرکزی شورایعالی بیمه را کنار نگذاشته است.

وی، بیان کرد: تکالیف و وظایف هرکدام از ارکان صنعت بیمه به خصوص بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه، در قانون تاسیس کاملا روشن است و نمی شود آنها را جابه جا کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای