شناسه خبر : 26409

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد بیمه ملت در تعلیق

نماد بیمه ملت در تعلیق

نماد معاملاتی شرکت بیمه ملت، به دلیل آنچه که عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اعلام شده، تعلیق شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سازمان بورس اوراق بهادار در مرداد ماه سالجاری مهلت یک ماهه ای برای رعایت مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در اختیار شرکت بیمه ملت گذاشت و در تاریخ 31 مرداد ماه هم فرصت اعطا شده را تا 7 شهریور ماه تمدید کرد.

امروز و باتوجه به اتمام مهلت یک ماهه شرکت بیمه ملت وعدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس، نماد معاملاتی ملت تعلیق شد.

گفته می شود که بازگشایی نماد شرکت مذکور  منوط به رعایت الزامات ماده 7دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس شده است.

پیش از این داوود قاسمپور دیزجی، سرپرست شرکت بیمه ملت  اعلام کرده بود  که صورت های مالی حسابرسی شده  سال 1400 این شرکت در مراحل نهایی حسابرسی است و در چند روز آینده منتشر خواهد شد.

هر چندکه هیات مدیره قبلی شرکت بیمه ملت صورت های مالی حسابرسی نشده سال گذشته ملت را در تاریخ 28 اردیبهشت ماه امسال منتشر کرده بود.

بااین وجود پس از گذشت بیش از 5 ماه هنوز از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت خبری نیست.

 شرکت‌های حاضر در  بورس موظف هستند تا در طول یکسال  اطلاعات عملیات خود را در گزارشی تحت عنوان صورت‌ مالی شرکت منتشر کنند.

به دلیل آنکه اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان، بسیار حسـاس هستند و بـا مـرور زمان ارزش و سودمندی خود را برای تصمیم گیری از دست می دهند به موقع بودن زمان انتشار صورت های مالی و ارایه بدون تاخیر آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در حال حاضر داود قاسم پوردیزجی، سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد، مهدی کشاورزبهادری، بهرنگ اسدی قره جلو و محمدتقی چراغی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ملت را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای