شناسه خبر : 26310

اختصاصی چابک آنلاین؛

نرخ هایی که در محدوده آیین نامه ۷۶قرار می گیرند در حد نرخ های بین المللی هستند

نرخ هایی که در محدوده آیین نامه 76قرار می گیرند در حد نرخ های بین المللی هستند

علی سلطانی، سرپرست بیمه های حمل و نقل شرکت بیمه رازی در گفت و گو با چابک آنلاین: هنگامی که دست بیمه گزاران در مذاکرات بازتراست و قدرت چانه زنی دارند می توانند به راحتی نرخ ها را پایین بیاورند. با بخشنامه اخیر بیمه مرکزی و تغییرات در آیین نامه ۷۶ شورای عالی بیمه، به شرکت های بیمه ای اجازه داده شد در رشته بیمه های کشتی و باربری تا ۲.۵ درصد دراختیار خودشرکت بیمه گر باشد که همین مساله نرخ ها را پایین می آورد. به صورت طبیعی نرخ هایی که در محدوده بیمه مرکزی و آیین نامه ۷۶قرار می گیرند نرخ های بین المللی بوده و حتی در برخی از موارد بالاتر است.

حجم ویدیو: 4.68M | مدت زمان ویدیو: 00:01:43
ارسال نظر

خدمات بیمه ای