شناسه خبر : 26301

اختصاصی چابک آنلاین؛

خلق محصولات جدید بیمه ای نیازمند تغییر نگرش در شرکت های بیمه است

خلق محصولات جدید بیمه ای نیازمند تغییر نگرش در شرکت های بیمه است

معصومه معصوم بیگی"، کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت های بیمه خدمات محور هستند و تنها ابزار و سرمایه آنها نیروی انسانی است که عمدتا از شبکه فروش تشکیل شده است. ادبیات فروش و بازاریابی صنعت بیمه باید به سمت تکنولوژی و روش های جدید فروش برود زیرا درحال حاضر این مشتریان هستند که می گویند چه محصولی را نیاز دارند. شرکت های بیمه با توجه به تغییر نیازهای مشتریان باید ادبیات مذاکره با مشتری را به شبکه فروش آموزش بدهندتا بتوانند ضمن مذاکره با مشتری نیازهای آنان را رصد کرده و به شرکت بیمه منتقل کنند تا محصول مورد نیاز آنها طراحی شود.

حجم ویدیو: 5.78M | مدت زمان ویدیو: 00:02:05
ارسال نظر

خدمات بیمه ای