شناسه خبر : 26263

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه پس از خصوصی سازی با چالش نیروی انسانی مواجه شد

دولت قبل در زمینه مدیریت صنعت بیمه، نمره بدی می‌گیرد

صنعت بیمه پس از خصوصی سازی با چالش نیروی انسانی مواجه شد

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک، با تاکید بر اهمیت شناخت سهامداران شرکت های بیمه ای از صنعت بیمه اظهار داشت: اگر سهامداران، صنعت بیمه را نشناسند، در انتخاب مدیران دچار خطا و اشتباه می شوند، بنابراین تصمیم گیری غلط و ناقص یکی از عواملی است که باعث عدم ثبات مدیریتی در صنعت بیمه می شود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، ابراهیم حمیدی، درگفت و گو با چابک آنلاین، با بیان اینکه سازمان ها نباید خود را از افراد توانمند و صاحب تجربه خالی کنند،گفت: افراد جوان ریسک پذیری بالایی داشته و به دنبال جاه طلبی مثبت وخلاقیت و نوآوری هستند.

وی، افزود: درعین حال به هر میزان که بر سن مدیران افزوده می شود به اقتضای سن محتاط تر می شوند که این هم حسن است و هم عیب، حسن آن این است که امور شرکت را باری به هرجهت انجام نمی دهد و عیب آن هم این است که خلاقیت ، نوآوری و ریسک پذیری در آن کاهش می یابد.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک معتقد است که نباید تمام طیف های مدیریتی یک سازمان افراد جوان و یا با سن بالا باشند و ویژگی یک مدیر بالغ، تسلط به دانش و تخصص، تجربه و مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.

به گفته وی، باید آشتی و تلفیق وجود داشته باشد چراکه بعضی از سمت های شرکت های بیمه ای، نیازمند حضور جوانان است و بعضی از سمت ها مانند هیات مدیره و یا مدیریت عاملی نیازمند تجربه است.

حمیدی، بیان کرد: تجربه در دنیای امروز دارای یک عمری است و ممکن است تجربه 20 سال قبل به دلیل بالا بودن تغییرات در محیط  کسب و کار به خصوص در بخش فناوری و دیجیتال،به درد امروز نخورد، ضمن آنکه بعضی از سمت های شرکت های بیمه ای نیازمند تجربه و دانش آن کاراست.

وی اذعان داشت که اگر حتی یک شرکت بیمه در اختیار جوانان گذاشته شود تا زمانی که بستر برای خلاقیت، نوآوری و  به اشتراک گذاری، و کار تیمی در شرکت بیمه وجود نداشته باشد، اتفاقی نمی افتد.

نیروی انسانی یکی از چالش های صنعت بیمه

حمیدی در رابطه با اهمیت نیروی انسانی در صنعت بیمه، گفت: از دهه 80 به بعد یکباره تعداد شرکت های بیمه ای زیاد شد در حالیکه صنعت بیمه نیروی انسانی برای این تعداد شرکت بیمه تربیت نکرده بود.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک، تصریح کرد: نیروی انسانی صنعت بیمه در حال گردش است و از یک شرکت بیمه به شرکت دیگر می روند و کسی هم نمی تواند مانع این موضوع شود، مهم این است که نیروی انسانی متخصص صنعت بیمه برای رشد و شکوفایی آن شرکت و صنعت بیمه کار کنند.

حمیدی، با بیان اینکه صنعت بیمه پس از خصوصی سازی با چالش نیروی انسانی مواجه شده است،گفت: یکی از چالش های این صنعت با حضور شرکت های خصوصی فعلی و شرکت های بیمه جدیدی که درحال دریافت مجوز فعالیت هستند، نیروی انسانی است و شرکت های بیمه ای مسئولیت دارند که نیروی انسانی متخصص را توانمند کنند.

وی اضافه کرد: صنعت بیمه باید تلاش کند تا نیروهای جوان و با استعداد را به کار گرفته و آنها را آموزش دهد تا فرصتی برای رشد پیدا کرده، در آزمون و خطا قرار بگیرند و تجربه کسب کنند.

تصمیم گیری غلط منجر به عدم ثبات مدیریتی در صنعت بیمه می شود

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک، در رابطه با عدم ثبات مدیریتی در صنعت بیمه گفت: تصمیم گیری یک فرآیند چند مرحله ای است و اینکه تنها با برگزاری جلسه ای بگویند یک نفر عضو هیات مدیره یک شرکت بیمه باشد یعنی تنها یک مرحله انجام شده و به طور قطع با مشکل مواجه خواهد بود، بنابراین تصمیم گیری ناقص است که خروجی غلط و ناقص را بدنبال خواهد داشت.

حمیدی گفت: به عنوان مثال در دولت قبلی، تنها در شرکت بیمه ایران درمدت هشت سال، شش مدیرعامل جا به جا شد،بنابراین مشخص است که تصمیم غلط بوده و دولت قبلی در زمینه مدیریت در صنعت بیمه،  نمره  بسیار بدی می گیرد.

وی، تاکیدکرد: آسیب جابجایی یک مدیر بیشتر از انتخاب مدیری است که ویژگی های لازم را ندارد، ثبات مدیریتی به انتخاب سهامداران بر می گردد و اگر انتخاب آنها درست باشد مدیر می تواند به کارخود ادامه دهد.

حمیدی، افزود: از سوی دیگر این سهامداران شرکت های بیمه ای هستند که مدیران و هیات مدیره شرکت ها را انتخاب می کنند و اگر سهامداران این صنعت را نشناسند و بلد نباشند مشخص است که در انتخاب ها هم دچار خطا و اشتباه می شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای