شناسه خبر : 26250

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه گران از ریسک های قراردادها غافل هستند

بیمه گران از ریسک های قراردادها غافل هستند

یک کارشناس حقوقی در امور بیمه، اظهارکرد: شرکت های بیمه باید در جهت تشخیص، آنالیز و کنترل ریسک های بیمه و رسیدن به حق بیمه های نزدیک به واقع، از کارگروه های فنی و حقوقی به صورت باهم بهره بگیرند تا هم ریسک های عملیاتی و هم ریسک های ناشی از قراردادها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی،"سعید ابراهیم زاده" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: نرخ واقعی حق بیمه، نرخی است که میزان ضریب خسارت آن برای بیمه گران قابل برآورد باشد و  ضریب خسارت نیز از طریق تعیین ریسک های کارشناسی شده مشخص می شود.

وی، با بیان اینکه ریسک های کارشناسی شده از دو منبع خارج نیستند، افزود:  ریسک ها یا عملیاتی هستند که با توجه به نوع بیمه و ماهیت آن تعیین می شوند، یا ریسک هایی خواهند بود که از بندهای قراردادها و تعهدات منسوب به بیمه گر در طی فرآیند بیمه گری منشعب می شوند.

این کارشناس حقوقی، تصریح کرد: این چالش متأسفانه در شرکت های بیمه ای وجود دارد که در جهت جذب پرتفوی بیشتر، به سمت جمع آوری آمار و ارقام خسارات سال های قبل و بیمه نامه های صادره مسبوق از شرکت های بیمه گر سابق یا بیمه گذار جهت ارائه نرخ بیشتر تمایل دارند انجام  تحلیل داده ها و اطلاعات جدید میدانی.

ابراهیم زاده، ادامه داد: هرچند این روش تا حدی کارآمد است ولی کافی نیست و ممکن است به سمت نرخ شکنی سوق داده شود، بنابراین نمی توان از این مدل به حق بیمه واقعی نزدیک شد.

وی، خاطر نشان کرد که  از طرفی بیمه گران از ریسک های قراردادی غافل هستند، به عنوان مثال در اسناد مناقصه و در زمان ارائه نرخ، بیمه گران به ریسک هایی که ناشی از فعل یا ترک فعل عملیات بیمه گری که بصورت تعهدات در متن قراردادها پیش بینی شده  غفلت کرده و این گونه تعهدات، خسارات بیشتری از خسارات بیمه ای مانند ضبط ضمانتنامه ها، جرایم عدم ایفای تعهدات، جبران خسارات تأخیر در پرداخت، هزینه های داوری و دادرسی که در متن اسناد مناقصه و قراردادها آورده شده به بیمه گران تحمیل کرده است.

این کارشناس حقوقی ، اذعان داشت که شرکت های بیمه باید در جهت تشخیص، آنالیز و کنترل ریسک های بیمه و رسیدن به حق بیمه های نزدیک به واقع، از کارگروه های فنی و حقوقی  باهم بهره بگیرند تا هم ریسک‌های عملیاتی و هم ریسکهای ناشی از قراردادها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای