شناسه خبر : 26071

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان خسارت نهایی حادثه قطار مسافری مشهد به یزد بزودی اعلام می شود

میزان خسارت نهایی حادثه قطار مسافری مشهد به یزد بزودی اعلام می شود

یک عضوهیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر، اظهار داشت که هنوز میزان دقیق خسارت وارده درحادثه قطار مسافری مشهد به مقصد یزد تعیین نشده اما ممکن است در هفته آینده شرکت های بیمه ای بتوانند خسارت ها را کارشناسی و اعلام نظر نهایی کنند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، حوالی ساعت ۵:۲۲ بامداد چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه سالجاری چند واگن قطار مسافری مشهد به مقصد یزد به دلیل برخورد قطار با بیل مکانیکی از خط خارج که در این حادثه86  نفر مصدوم شده و 22 نفر هم جان باختند.

دراین حادثه 7 دستگاه از واگن ها دچار آسیب شد که به گفته شرکت ریل سیر کوثر از این تعداد 3 دستگاه آسیب جدی و 4 دستگاه هم آسیب جزئی دیدند.

23  خرداد ماه سالجاری شرکت ریل سیر کوثر اعلام کرد که واگن های آسیب دیده این شرکت در حادثه قطار مسافری مشهد به مقصد یزد تحت پوشش بیمه قرار داشته و برای تعیین خسارت و بازسازی در حال انتقال به شرکت واگن سازی است و تا انتقال واگن ها به شرکت واگن سازی میزان خسارت وارده مشخص نیست.

ابوالقاسم سعیدی  "، درگفت و گو با چابک آنلاین، دررابطه با کارشناسی و دریافت خسارت حادثه فوق گفت: باتوجه به مقصر نبودن شرکت ریل سیر کوثر در حادثه قطار مسافری مشهد به مقصد یزد،  خسارت را شرکت راه آهن باید پرداخت کند که این مساله هم مستلزم بازدید و نظر کارشناسی بیمه است.

وی،افزود:26 مرداد ماه سالجاری واگن های آسیب دیده درحادثه قطار مسافری مشهد به مقصد یزد به واگن پارس رسیده و کارشناسان واگن پارس و صنعت بیمه باید واگن ها را دیده و اظهارنظر کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر، گفت: واگن های آسیب دیده ریل سیر کوثر از بیمه برخوردار هستند اما باتوجه به مقصر نبودن این شرکت، از بیمه راه آهن استفاده می شود.

شرکت بیمه ملت بیمه جامع اموال و درمان شرکت راه آهن را در قالب کنسرسیوم با شرکت بیمه رازی به نسبت 30 درصد واگذار کرده و نسبت به 70 درصد باقیمانده نیز واگذاری اجباری و اختیاری به نسبت 46 درصد به بیمه مرکزی و سایر بیمه گران داخلی اقدام کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای