شناسه خبر : 25985

اختصاصی چابک آنلاین؛

دلیل برگزار نشدن مجمع “معلم” طولانی بودن تایید صلاحیت هیات مدیره در بیمه مرکزی است

دلیل برگزار نشدن مجمع  “معلم” طولانی بودن تایید صلاحیت هیات مدیره در بیمه مرکزی است

مدیرعامل شرکت بیمه معلم اعلام کرده که به دلیل طولانی بودن مدت زمان تشریفات مربوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای تا کنون موفق به برگزاری مجمع در این خصوص نشده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "ابراهیم تحسیری" در نامه ای گفته است که با توجه به استعفای دوعضو هیات مدیره شرکت بیمه معلم اقدامات لازم در خصوص اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی جهت عضویت افراد جدید در دستور کار این شرکت قرار گرفته اما به دلیل طولانی بودن مدت زمان تشریفات مربوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای تا کنون موفق به برگزاری مجمع در این خصوص نشده است.

وی، اذعان داشت که باتوجه به پایان مدت زمان ماموریت تمامی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه معلم تمامی افراد هیات مدیره این شرکت باید مورد تایید بیمه مرکزی قرار گیرند که تاکنون همه افراد به جز یک نفر موفق به اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه معلم بیان کرد: باتوجه به صحبت های انجام شده با بیمه مرکزی نهایتا ظرف مدت یک تا دو هفته آینده فرد نهایی هم تاییدیه دریافت خواهد کرد و پس از آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت اقدام به تعیین اعضای هیات مدیره خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای