شناسه خبر : 25937

اختصاصی چابک آنلاین؛

پرداخت وام با نرخ بهره پایین یکی از مزیت های بیمه گروهی سنوات سامان

پرداخت وام با نرخ بهره پایین یکی از مزیت های بیمه گروهی سنوات سامان

محمد مظلوم، معاون اداره قراردادهای گروهی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان: شرکت بیمه سامان سنوات و پاداش خدمت کارکنان را با توجه به برون سپاری کارفرما مورد تعهد قرار می دهد و علاوه برآن سود مشارکت در منافع هم به کارفرما پرداخت می کند. بیمه سنوات به صورت گروهی مزیت هایی از جمله پرداخت بروز تعهدات سنوات، پرداخت وام با کمترین نرخ بهره، تناسب در حق بیمه و معافیت های مالیاتی را به همراه دارد.

حجم ویدیو: 21.93M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51
ارسال نظر

خدمات بیمه ای