شناسه خبر : 25880

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۳۸  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۰۸ درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای