شناسه خبر : 25687

متن طرح استفساریه پرداخت حق بیمه رانندگان خودروهای سنگین

متن طرح استفساریه پرداخت حق بیمه رانندگان خودروهای سنگین

طرح استفساریه مربوط به پرداخت حق بیمه رانندگان سنگین جاده‌ای منتشر شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، طرح استفساریه مربوط به پرداخت حق بیمه رانندگان سنگین جاده‌ای منتشر شد.

متن کامل طرح استفساریه به شرح زیر است.

طرح استفساریه ماده (38) قانون تأمین اجتماعی

موضوع استفساریه:

آیا قراردادهای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا ناوگان جاده‌ای که کارکنان مقاطعه‌کار و مقاطعه‌کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده‌اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند. (بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (38) قانون تأمین اجتماعی می‌‌شود؟

پاسخ: خیر، قراردادهای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا ناوگان جاده‌ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه‌کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده‌اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (38) قانون تأمین اجتماعی نمی‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای