شناسه خبر : 24576

مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد

مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان های تابعه تا به امروز در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته خصوصاً شستا در دستور کار قرار گرفت و ۱۷۲ نماینده مجلس با تحقیق و تفحص موافقت کردند.

با توجه به رای موافق نمایندگان، هیاتی در کمیسیون اجتماعی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود.

در حوزه‌های تحقیق و تفحص آمده است: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس و -بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

همچنین ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است، ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها و ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص خواهدبود.

اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی  و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها از دیگر محورهای تحقیق و تفحص تعیین شده است.​

ارسال نظر

خدمات بیمه ای