شناسه خبر : 25570

اختصاصی چابک آنلاین؛

۱۰ تا ۱۵ درصد مطالبات صنعت بیمه از مشتریان سوخت شده است

10 تا 15 درصد مطالبات صنعت بیمه از مشتریان سوخت شده است

مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی اظهارداشت: در چند سال گذشته بیش از ۹۵ درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اجباری و حدود ۴ درصد هم اتکایی اختیاری بود اما در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اختیاری است که نشان می دهد شرکت های بیمه ای بیش از گذشته به بیمه مرکزی واگذاری داشته اند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به گزارش چابک آنلاین، "سیدامید میرآقازاده"، گفت: برای حسابداری اتکایی در شرکت های بیمه ای باید به بسیاری از آیین نامه های شورایعالی بیمه اشراف داشت زیرا نقطه تعادل و توازن را واحدهای حسابداری شرکت های بیمه ای برقرار می کنند.

مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، با بیان اینکه "نیاز به تغییر و دگرگونی صورت های مالی شرکت های بیمه ای به شدت احساس می شد؟" گفت: به دلیل کم و کاستی هایی که در صورت های مالی شرکت های بیمه ای وجود داشت، با بهره گیری از صورت های مالی شرکت های بیمه ای خارج از کشور و بومی سازی آن تغییراتی در صورت های مالی شرکت های بیمه ای داده شد.

وی، توضیح داد: صورت های مالی شرکت های بیمه ای باید ساده و روان می شد و بخاطر همین ساده سازی، اقلام از صورت سود و زیان به یادداشت ها منتقل شد و از سوی دیگر یادداشت های صورت های مالی به صورت بسیار گسترده ای بسط داده شد.

میرآقازاده افزود: ارتباط زنجیرواری که بین یادداشت ها در صورت های مالی شرکت های بیمه ای ایجاد شده  باعث شفاف تر شدن صورت های مالی این شرکت ها نسبت به گذشته شده است.

به گزارش چابک آنلاین، مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی اظهارداشت: براساس صورت های مالی جدید شرکت های بیمه ای می توان فعالیت و سود و زیان عملیاتی هر رشته بیمه ای را تفسیر و مشخص کرد که یک رشته بیمه سودآور است یا خیر.! 

میرآقازاده بدهکاران را یکی از معضلات کنونی صنعت بیمه کشور برشمرد و افزود: اصل دریافت پول و پس از آن جاری شدن خدمات در صنعت بیمه وجود دارد اما این اصل به دلیل وجود رقابت های ناسالم در شرکت های بیمه ای نادیده گرفته می شود که منجر به وجود موارد بسیار زیادی از بدهکاران در شرکت های بیمه ای شده است.

وی، توضیح داد: بدهکاران شرکت های بیمه ای به حدی رسیده اند که حجم عمده یعنی بیش از 35 تا 40 درصد از حق بیمه های آنها تبدیل به حق بیمه هایی شده که هنوز وصول نشده  و شاید به جرات بتوان گفت که بین 10 تا 15 درصد این مطالبات هم سوخت شده است.

مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی ادامه داد: مساله فوق یعنی بیمه نامه ای صادر و خدمتی جاری شده و پایان پذیرفته  اما حق بیمه آن وصول نشده و دیگر قابل وصول هم نیست.

میرآقازاده، گفت: اگر شرکت های بیمه، بیمه نامه ای را که به صورت قسطی به هر فرد و به هر نحوی می فروشند قبل از پایان یافتن آن با اعلامیه فسخ به شرکت بیمه اعلام کنند که اگر در مدت مشخصی پول را پرداخت نکند پوشش بیمه ای نخواهد داشت، بیمه گذار به خود آمده و ظرف مدت مشخصی حق بیمه را پرداخت می کند.

وی، بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که در نحوه صورت های مالی جدید شرکت های بیمه ای باید بیان شود تسهیلاتی است که این شرکت ها به نمایندگان و کارکنان خود یا وامی که برای بیمه گذاران زندگی پرداخت می کنند را باید در  صورت های مالی جدید با جزئیات به همراه تضامینی که گرفته شده افشا کنند.

مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، اعلام کرد: در سال جاری، چندین شرکت بیمه یکسری بیمه نامه های نامربوط صادر کردند که از بیمه مرکزی تذکر جدید گرفتند و هیات مدیره آنها برای سلب صلاحیت و یا امتیاز منفی به کمیته های مشخص معرفی شدند.

میرآقازاده، درخصوص کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی، گفت: با ابلاغ کاهش سهم اتکایی بیمه های غیرزندگی از 10 به 9 درصد و بیمه های زندگی از 20 به 17 درصد،سیاست مربوط به کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی را دنبال کردیم.

وی، افزود: با کاهش بحث اتکایی  اجباری، سهم اختیاری به شدت افزایش پیدا کرده که نشان دهنده ظرفیت نگهداری پایین شرکت های بیمه ای است و نمی توانند از عهده پوشش های اتکایی خود بربیایند.

مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، اذعان داشت: چند سال قبل بیش از 95 تا 96 درصد بحث اتکایی اجباری وجود داشت و بین 3 تا 4 درصد از پرتفوی هم بحث اتکایی اختیاری بود اما درحال حاضر نزدیک به 25 درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اختیاری است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای