شناسه خبر : 25478

اختصاصی چابک آنلاین؛

سبد شرکت‌های بیمه ای متناسب با توسعه اقتصادی رشدی نکرده است

سبد شرکت‌های بیمه ای متناسب با توسعه اقتصادی رشدی نکرده است

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان، اظهار کرد: بیمه مرکزی می تواند برای ورود و رشد شرکت های بیمه ای در زمینه اینشورتک و هوشمندسازی، بازه زمانی مشخص کند و خود هم دراین فرآیند شرکت کرده تا شرکت ها با راهبری بیمه مرکزی به نتیجه مطلوبی برسند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "احسان مرادی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: عدم رشد صنعت بیمه درحوزه اینشورتک یکی از چالش های این صنعت است که مشابه آن در بازار سرمایه در زمانی که حجم معاملات پایین بود هم وجود داشت وعلت اصلی آن این است که وضعیت مالی شرکت های بیمه ای چندان مناسبی نیست.

وی، با بیان اینکه حق بیمه درده سال گذشته اگر به نرخ دلار تبدیل شود، نصف شده، تصریح کرد: حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه ای در مقایسه با ده سال گذشته از بعد ریالی رشد کرده است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان، ادامه داد: با توجه به رشد دارایی ها، حق بیمه نباید نصف می شد و حداقل باید ثابت می ماند و این نشان دهنده این است که بیمه گذاران در ابراز دارایی های خود برای بیمه شدن عددهای کمتری از ارزش واقعی را بیان می کنند و سبد شرکت های بیمه ای نتوانسته با رشد اقتصادی و رشد تورم رشد کند درصورتیکه هزینه ها متناسب با تورم رشد کرده است.

مرادی، خاطرنشان کرد که حاشیه سود ناشی از فعالیت های بیمه گری  کمتر شده و متوسط سنوات گذشته در سال 99 یک درصد بوده در صورتیکه این عدد درسال 1400 به منفی یک درصد رسیده است. 

به گفته وی، وقتی شرکت های بیمه ای شرایط خوبی نداشته باشند به سمت سرمایه گذاری در حوزه اینشورتک و بهبود نرم افزار نمی روند و تا وقتی در این حوزه رشد نکنند نمی توانند خدمات جدید ارائه دهند.

مرادی، اذعان داشت که یکسری اقدامات در حوزه فناوری انجام گرفته ولی ناکافی است و فاصله ما با دنیا در این زمینه بیشترشده که منشا اصلی آن هم وضعیت مالی نامناسب شرکت های بیمه ای است. 

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان، معتقد است که بیمه مرکزی می تواند برای ورود و رشد شرکت های بیمه ای در زمینه اینشورتک و هوشمندسازی، بازه زمانی مشخص کند و خود هم دراین فرآیند شرکت کرده تا شرکت ها با راهبری بیمه مرکزی به نتیجه برسند.

وی، اظهارکرد: وقتی شرکت ها در این عرصه رشد کردند طبیعتا خدمات جدیدی شکل می گیرد و وقتی تعدادی از شرکت های بیمه ای توانستند خدمات جدید ارائه داده و رضایت مشتری را بدست بیاورند مابقی شرکت ها هم دنباله آنها حرکت می کنند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان، گفت: در نظام بانکی خدمات جدید متقاضی داشته و سیستم بانکی از لحاظ مالی شرایط بهتری دارد و توانسته در حوزه اینشورتک سرمایه گذاری کند وبانک هایی که در این حوزه پیشرو بودند توانستند جذب منابع کنند و پیشرفت بیشتری از سایر بانک ها داشته باشند.

مرادی، افزود: متاسفانه در صنعت بیمه متقاضی خدمات جدید وجود ندارد یعنی مطالبه ای از طرف مشتریان دیده نمی شود و همچنین شرکت ها هم شرایط مالی خوبی ندارند. 

به عقیده وی، برای پیشبرد این هدف بیمه مرکزی می تواند نقش مهمی داشته باشد وحتی چند پروژه شروع کند و مشارکت می تواند اثر بخش باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای