شناسه خبر : 25336

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۵.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۵.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه کارآفرین و کوثر بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۱.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۴۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۱۷ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای