شناسه خبر : 25289

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۳.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۲.۴۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه سینا و کوثر در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای