شناسه خبر : 25256

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد اندکی از داروخانه ها با شرکت های بیمه ای طرف قرارداد هستند

تعداد اندکی از داروخانه ها با شرکت های بیمه ای طرف قرارداد هستند

سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران: تعداد داروخانه های کمی با شرکت های بیمه ای طرف قرارداد هستند. در سال های اخیر بسیاری از بیمه گذاران بزرگ در پرداخت حق بیمه خود به صنعت بیمه مشکل داشتند و پرداخت ها با تاخیر مواجه بود. بعضا داروخانه ها باید با تعداد زیادی سامانه با شکل ها و کدینگ های مختلف کار کنند که این موضوع منجر به نارضایتی داروخانه ها و بعد انتقال آن به بیمه شدگان خواهد شد.

حجم ویدیو: 3.74M | مدت زمان ویدیو: 00:01:23
ارسال نظر

خدمات بیمه ای