شناسه خبر : 25242

اختصاصی چابک آنلاین؛

تلفیق نیروهای جوان و پیشکسوت باعث پویایی یک سازمان خواهد شد

تلفیق نیروهای جوان و پیشکسوت باعث پویایی یک سازمان خواهد شد

ابراهیم حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک در گفت و گو با چابک آنلاین: نیروهای جوان همیشه در شرکت های بیمه ای وجود داشته و خواهند داشت. از جمله ویژگی نیروهای جوان جاه طلبی مثبت، انگیزه، جویای نام بودن است که باعث می شود یک شرکت از پویایی خاص برخوردار شود. سازمانی بالغ است که دانش و تخصص، تجربه و مسئولیت پذیر باشد بنابراین اگر یک نیروی جوان یکی از این مولفه ها را نداشته باشد و مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک شرکت شود حتما در انتخاب ریسک دچار مشکل خواهد شد. نیروهای جوان باید در کنار افراد پیشکسوت و با تجربه باشند تا یک شرکت از بلوغ لازم برخوردار باشد.

حجم ویدیو: 4.75M | مدت زمان ویدیو: 00:01:44
ارسال نظر

خدمات بیمه ای