شناسه خبر : 25055

اختصاصی چابک آنلاین ؛

بخشودگی جرائم بیمه نامه منجر به افزایش صدورمی شود

بخشودگی جرائم بیمه نامه منجر به افزایش صدورمی شود

یک کارشناس صنعت بیمه، اظهارکرد: بخشش های جرائم بیمه نامه شخص ثالث که سالانه دربازه های زمانی متفاوت توسط اعلام می شود منجر به افزایش صدور این بیمه نامه در این بازه های زمانی می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه زمینی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و در  مناسبت ها اعلام می شود که در این فرصت اعلام شده، جرایم تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه بخشوده می‌شود. 

"نیما لطفی" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: بیمه های شخص ثالث، بیمه نامه هایی اجباری هستند و تمامی وسایل نقلیه موتوری  باید این بیمه نامه را تهیه کنند. 

وی، افزود: وقتی که اتومبیلی تحت پوشش بیمه نباشد هم زیان دیده و هم مقصر دچار مشکل خواهند شد و بخشش جرائم شخص ثالث که در مناسبت های خاص اعلام می شود باعث می شود که افراد به شرکت های بیمه ای مراجعه و درآن تاریخ با توجه به بخشودگی جرائم، حق بیمه اصلی را پرداخت کرده و وسیله نقلیه خود را بیمه کنند.

این کارشناس صنعت بیمه، تصریح کرد: اثراین بخشودگی جرائم سال به سال بیشتر شده، یعنی تعداد بیمه نامه های صادره شخص ثالث اجباری در کشورروبه افزایش است و این روش مثمر ثمربوده و دربازه زمانی مناسبت ها و اعیاد، تعداد صدور بیمه نامه های شرکت های بیمه ای افزایش پیدا می کند.

لطفی، خاطرنشان کرد که درحال حاضر مهم ترین مشکل، خودروهای برخی سازمان‌ها بوده که به دلیل آنکه از قوانین دیگری استفاده می کردند و الان باید مطابق با قوانین شخص ثالث عمل کنند جرائم  زیادی دارند. 

وی، اذعان داشت که در قانون بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع اشاره شده که تصمیم گیری درخصوص خودروهای این سازمان‌ها باید جداگانه باشد تا این معضل حل شود. 

این کارشناس صنعت بیمه، گفت: برای اینکه مشکل عدم خرید بیمه نامه شخص ثالث برطرف شود می توان به غیر از بخشش های جرائم به مناسبت های مختلف، یک هماهنگی هم بین صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی اتفاق بیافتد که این بازه های زمانی بخشش جرائم افزایش یابد.

لطفی، ادامه داد: گاهی اوقات، شرکت های بیمه ای در آن ایام فرصت صدور بیمه نامه را به دلیل حجم زیاد درخواست ها ندارند که می توان این بازه های زمانی را افزایش داد و همچنین می توان  تقسیط بیمه نامه را مطرح کرد.

وی، اذعان داشت که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اگر بیمه مرکزی محدودیت تقسیط حق بیمه را بردارد و دست شرکت های بیمه ای را کمی بازبگذارد شاید افرادی که به دلیل فشارمالی از بیمه کردن وسال نقلیه خود امتناع می کنند، استقبال بهتری از این بیمه نامه داشته باشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای