شناسه خبر : 24998

اختصاصی چابک آنلاین؛

هزینه اخذ رضایت محضری از زیان دیدگان بر عهده بیمه گر است

هزینه اخذ رضایت محضری از زیان دیدگان بر عهده بیمه گر است

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، اظهار کرد: از سال ۹۵ و همزمان با اجرایی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، دریافت رضایت از محضری از زیان دیده حوادث شخص ثالث جانی برای دریافت خسارت کمتر، ممنوع است اما قبل از سال ۹۵ ممنوع نبود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "اروج گروسی" درگفت وگو با چابک آنلاین، درخصوص ابلاغ بخشنامه جدید در این خصوص، گفت: این بخشنامه تنها یک تاکید براین مورد است اما این امکان هم وجود دارد که برخی از شرکت های بیمه ای از زیان دیدگان رضایت گرفته باشند و بیمه مرکزی مجددا تاکید کرده است.

وی، تصریح کرد: قبل ازاینکه پرونده های با خسارت جانی به دادگاه برود به شورای حل اختلاف می رود که این امکان وجود دارد در آنجا، حل و فصل شود که دراینصورت شرکت بیمه یک رضایت از زیان دیده می گیرد که خسارت خود را دریافت کرده و هیچ شکایتی ندارد.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، ادامه داد: درصورتیکه خسارت دریافتی برابر با مبلغ برآوردی باشد، دریافت رضایت مانعی ندارد اما هزینه اینکار برعهده شرکت بیمه گر است اما اگر کمتر از آن چیزی که به آن تعلق می گیرد دریافت کند رضایت ممنوع است.

گروسی، با بیان اینکه این بخشنامه در خصوص خسارت های جانی وشامل دو مورد است، گفت: اول اینکه شرکت های بیمه ای مجاز نیستند خسارت کمتر ازآن مبلغی که در رای نوشته شده  را پرداخت کنند و رضایت بگیرند.

وی، افزود: دومین مورد اینکه این امکان وجود دارد که شرکت بیمه یا بیمه گری برابر با همان رایی که صادر شده خسارت را پرداخت کند اما از زیان دیده رضایت هم  بگیرد که در اینصورت هزینه اخذ رضایت محضری برعهده بیمه گراست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای