شناسه خبر : 24766

اختصاصی چابک آنلاین؛

املاک و مستغلات شرکت های بیمه ای ساماندهی نشده اند

املاک و مستغلات شرکت های بیمه ای ساماندهی نشده اند

مدیرعامل سابق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اظهار کرد: املاک و مستغلات شرکت های بیمه ای ساماندهی درستی نشده اند و شناسنامه دار کردن املاک و مستغلات شرکت‌ها، اصل بسیار مهمی در صنعت بیمه است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "رضا کاظمی تکلیمی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: در خصوص عرصه و عیان املاک موجود در صنعت بیمه باید به چند نکته توجه داشت اول اینکه املاک و مستغلات شرکت های بیمه ای ساماندهی درستی نشده اند یعنی از اول خرید عرصه و اعیان یا ساخت و ساز براساس اصول استاندارد نبوده است.

وی، با اشاره به اینکه بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل به نیت سرمایه گذاری یا ارزش افزایی، ملکی را حفظ یا خریداری می کنند، افزود: در حوزه املاک و مستغلات در بیشتر شرکت های بیمه ای یک رهاشدگی وجود دارد.

این کارشناس صنعت بیمه، تصریح کرد: گاهی سالها بعد یک ملکی در صنعت بیمه شناسایی می شود که علت آن هم این است که مدیریت براموال و املاک وجود ندارد که این موضوع در شرکت های بزرگ بیمه ای بیشتر دیده می شود.

کاظمی تکلیمی، معتقد است که شناسنامه دار کردن املاک و عرصه و اعیان اصل بسیار مهمی در صنعت بیمه است. 

وی، ادامه داد: بخشی از املاک و مستغلات شرکت‌های بیمه ای محل تعارض هستند یعنی سند این املاک مشخص نیست یا سند ندارند و یا اینکه معارض دارند.

 مدیرعامل سابق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، خاطرنشان کرد که با شناسنامه دار شدن ساختمان های شرکت های بیمه ای و خریداری هدفمند آنها می توان  این املاک را مدیریت کرد و تعمیر و نگهداری آنها به موقع انجام شود و شاید اینگونه یکی از مسائل صنعت بیمه برطرف شود.

کاظمی تکلیمی، دومین مشکل املاک و مستغلات صنعت بیمه را استاندارد نبودن آنها برشمرد و گفت: شرکت بیمه ای که در یک استان 5 نیروی انسانی  دارد، ساختمانی 5 طبقه با دو هزار مترمربع در اختیار دارد.

وی، اذعان داشت که صنعت بیمه می تواند با تعریف یک استاندارد که هر کارمند برای انجام یک وظیفه به چند مترمربع فضا نیاز دارد را دردستور کار خود قرار دهد زیرا اگر املاک و مستغلات بانک ها و صنعت بیمه در وزارت اقتصاد ساماندهی شود، سرمایه های زیادی هم  آزاد می شود. 

این کارشناس صنعت بیمه، درخصوص بیمه املاک و مستغلات شرکت های بیمه و سهامداران شرکت ها، مدعی شد که برخی از  شرکت های بیمه ای برای بیمه ساختمان های خود،  مقررات و آیین نامه های بیمه مرکزی را نادیده می گیرند.

کاظمی تکلیمی، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 26 میلیون واحد مسکونی و 12 میلیون واحد تجاری، اداری و عمومی در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود 38 میلیون واحد ساختمانی در کشور وجود دارد که همه آنها باید بیمه شوند تا درصورت وقوع هر حادثه طبیعی از سرمایه های کشور صیانت شود.

این کارشناس صنعت بیمه، اظهار کرد: همچنان که یک شرکت بیمه ای برای بیمه کردن ساختمان ها و اموال شرکت های دیگر حساسیت هایی دارد باید درخصوص اموال خود هم همین حساسیت را داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای