شناسه خبر : 24499

اختصاصی چابک آنلاین؛

نسبت کل هزینه های اداری به فروش صنعت بیمه ۲ درصد رشد کرد

نسبت کل هزینه های اداری به فروش صنعت بیمه 2 درصد رشد کرد

یک کارشناس صنعت بیمه، اظهارکرد: نسبت کل هزینه های اداری به فروش درصنعت بیمه افزایش یافته و به ۹ درصد رسیده که آثار خود را برروی میزان سود دهی در سه سال آینده نشان خواهد داد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "عبدالمجید رافع" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: نسبت کل هزینه های اداری، تشکیلاتی صنعت بیمه به فروش درگذشته بین  6.5 تا 7.5 درصد بود اما الان به سمت 9 درصد سوق پیدا کرده که علت آن افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های جانبی است که متناسب با افزایش حق بیمه نبوده است.

وی، با بیان اینکه آثار افزایش هزینه های جاری درچند سال آینده مشخص می شود، گفت: البته وضعیت سرمایه گذاری شرکت ها هم نقش فوق العاده ای بر سود دارد و درحال حاضر سود نشات گرفته از سرمایه گذاری ها بسیار غیرقابل پیش بینی است.

این کارشناس صنعت بیمه، خاطرنشان کرد که بازار سرمایه گذاری در حال حاضر مجموعه ای از تضادها است که باید مقداری شفاف شود زیرا خود سهام هم یک طبقه بندی دارد و بعضی از سهم ها در بلند مدت پربازده هستند.

وی، ادامه داد: سرمایه گذاری در بازار سرمایه در کوتاه مدت قابلیت پیش بینی دارد و با توجه به اینکه بخشی از سرمایه شرکت های بیمه ای به واسطه اندوخته های ریالی متعلق به مردم است، شرکت ها ترجیح می دهند که از آن سیستم استفاده نکنند و از روش هایی که دریک سال مشخص می شود استفاده کنند.

این کارشناس صنعت بیمه، اذعان داشت که ترجیح شرکت ها این است که سرمایه گذاری های به سمت نقد شوندگی حرکت کنند و در کوتاه مدت بتوانند از آن بازدهی مناسبی بگیرند که این موضوع با آن ماهیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی همخوانی ندارد.

رافع، با اشاره به تورم بالای 40 درصدی، گفت: این شرایط فقط شامل صنعت بیمه نیست و همه یک فصل مشترک دارند و فصل مشترک آنها هم سود سرمایه گذاری هایی است که انجام می دهند و همه شریک هستند یعنی همه در متوسط بازده سرمایه گذاری نقش دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای