شناسه خبر : 24327

اختصاصی چابک آنلاین؛

بازخورد لازم از سامانه رسیدگی به ثبت شکایات صنعت بیمه گرفته نشد

بازخورد لازم از سامانه رسیدگی به ثبت  شکایات صنعت بیمه گرفته نشد

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، گفت: مشکلات در صنعت بیمه وجود دارد و عمده کارشناسان هم از وجود این مشکلات آگاه هستند، بنابراین با راه اندازی سامانه سوت زنی و مچ گیری صنعت بیمه رشدی نخواهد کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا حجتی"، درگفت و گو با چابک آنلاین، درخصوص راه اندازی سامانه سوت زنی در صنعت بیمه، گفت: این امرآنطوری که باید به نتیجه نمی رسد زیرا درحال حاضرهم تمامی مدیران ارشد بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و مدیران عامل شرکت ها ازمشکلات باخبرهستند.

وی، با اشاره به سامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، افزود: این سامانه درحال حاضروجود دارد و افراد شکایات خود را در آنجا مطرح کرده وپیگیری می شود اما آن بازخورد لازم از این سامانه گرفته نشده است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، خاطرنشان کرد که سامانه هایی همانند سامانه سوت زنی که شکایات و ایرادات در آن مطرح شود به نتیجه درست نخواهند رسید زیرااراده و انرژی لازم برای این حل این  مشکلات، متاسفانه وجود ندارد.

حجتی، گفت که صنعت بیمه باید فرصت ها را ببیند که  درحال حاضر برای معرفی صنعت بیمه فرصت‌های داخلی و بین المللی زیادی وجود دارد از جمله توسعه روابط بیمه ای با کشور روسیه. 

حجتی،  اذعان داشت که صنعت بیمه باید حرکت روبه جلوی خود را سرعت بخشد یعنی شرکت ها به سمت پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران، سوق داده شوند، دراینصورت آن شرکتی که خسارت را به موقع پرداخت نمی کند خود به خود از گردونه رقابت حذف خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، گفت: اگر شرکت های بیمه ای روی شفافیت، فروش آنلاین و پرداخت خسارت درکمترین زمان ممکن، کار کنند مشکلات  خود به خود کمرنگ می شوند.

 عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، گفت: اینگونه گزارش دادن ها مانع از توسعه فعالیت مدیران شده ومشکل صنعت بیمه در حال حاضر این است اتفاق چندانی برای رشد درآن رخ نمی دهد.

ارسال نظر