شناسه خبر : 24303

اختصاصی چابک آنلاین؛

توسعه، حافظ و آسماری دارنده کمترین سرمایه ثبتی در صنعت بیمه

توسعه، حافظ و آسماری دارنده کمترین سرمایه ثبتی در صنعت بیمه

شرکت های بیمه ایران، ملت و پاسارگاد به ترتیب بالاترین سرمایه ثبت شده را دربین ۳۲ شرکت بیمه ای موجود، به خود اختصاص داده اند.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، براین اساس شرکت بیمه ایران با 189.032 میلیارد ریال بیشترین سرمایه ثبتی را به خود اختصاص داده است.

بعد ازاین شرکت بیمه دولتی، شرکت های بیمه ملت و پاسارگاد به ترتیب با 30.657 و 30.618 میلیارد ریال سرمایه ثبتی دررتبه های بعدی قرارگرفته اند.

در این بین ، شرکت های بیمه توسعه، حافظ و آسماری هم به ترتیب با 420، 500 و 900 میلیارد ریال کمترین سرمایه ثبت شده را در بین 32 شرکت بیمه ای  به خود اختصاص داده اند.

درحال حاضرمجموع سرمایه ثبت شده 32 شرکت بیمه ای 444.912 میلیارد ریال است.

photo_2022-06-19_11-41-39

ارسال نظر

خدمات بیمه ای