شناسه خبر : 24200

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه گران اتکایی کشور از تمام ظرفیت های موجود بازار استفاده نکردند

بیمه گران اتکایی کشور از تمام ظرفیت های موجود بازار استفاده نکردند

"محسن قره خانی"، نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی تهران در گفت و گو با چابک آنلاین: بیمه گران اتکایی کشور از تمام ظرفیت های بازار استفاده نکردند و جاداشت که در راهبری بازار نقش فعال تری را انجام دهند. بیمه گران اتکایی باید شرایط قراردادها را تعیین می کردند اما تا کنون دو شرکت اتکایی کشور به صورت فالور بودند. راهبری اتکایی کار بسیار سختی است و در این زمینه به غیر از بیمه مرکزی هنوز هیچ شرکت بیمه ای ورود نکرده است.

حجم ویدیو: 6.70M | مدت زمان ویدیو: 00:02:26
ارسال نظر

خدمات بیمه ای