شناسه خبر : 23939

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی باران رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی باران رسید

‌در اولین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم به نماد بیمه آسیا با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۵.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که  ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش  ۰.۱۲ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۹۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای