شناسه خبر : 23830

اختصاصی چابک آنلاین؛

برخی از شرکت‌های بیمه ای هنوز هم اصرار به عقد قرارداد با کارگزار دارند

برخی از شرکت‌های بیمه ای هنوز هم اصرار به عقد قرارداد با کارگزار دارند

"رضا آرام"، مدیرعامل کارگزاری اریکه تجارت آتی‌نگر : طبق تصویب آیین نامه شورایعالی بیمه، کارگزاران ملزم شده اند تا با هر شرکت بیمه قرارداد منعقد کنند و تعهداتی را به گردن کارگزار می گذارند درصورتیکه کارگزار مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت می کند و تضامین لازم را بیمه مرکزی می دهد. طبق قانون تجارت، کارگزار به عنوان واسطه فعالیت بیمه ای بوده و به هیچ وجه نیاز نیست که شرکت بیمه دوباره یک قرارداد جداگانه با شبکه کارگزاری منعقد کنند. خوشبختانه این موضوع مرتفع و آیین نامه ۹۲.۴ تصویب شد و این بند را از آیین نامه ۹۲.۳ خارج کردند. هنوز هم بعضی از شرکت های بیمه ای اصرار می کنند که کارگزار باید بابت فعالیت خود قرارداد منعقد کند که اینکار درستی نیست.

حجم ویدیو: 3.67M | مدت زمان ویدیو: 00:01:53
ارسال نظر

خدمات بیمه ای