شناسه خبر : 23542

اختصاصی چابک آنلاین؛

جمع سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی چند درصد رشد کرد؟

جمع سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی چند درصد رشد کرد؟

جمع سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ حدود ۳۹۵ میلیارد تومان بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1398) رشدی 87 درصدی را نشان می دهد چراکه جمع سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی در سال مالی منتهی به اسفند 98 رقمی معادل 210 میلیارد تومان  بوده است.

ناگفته نماند که در پایان سال مالی منتهی به اسفند 99 تعداد بازنشستگان، بازنشستگان پیش از موعد و بازماندگان این صندوق 242 نفر بوده که  حداقل و حداکثر حقوق پرداختی به ترتیب 28 میلیون ریال و 155 میلیون ریال بوده است.

صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی صندوقی مستقل است که اداره آن با بیمه مرکزی است. 

فعالیت اصلی آن دریافت کسور بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه استرداد کسور بازنشستگی طبق قانون و مقررات جاری بیمه مرکزی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای