شناسه خبر : 23539

اختصاصی چابک آنلاین؛

موجودی کالا و دارایی های پتروشیمی گلستان فاقد پوشش بیمه ای!

موجودی کالا و دارایی های پتروشیمی گلستان فاقد پوشش بیمه ای!

دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت پتروشیمی گلستان در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

چابک آنلاین، شرکت پتروشیمی گلستان در زمینه احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظورتولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی فعالیت می کند.

الطفات کامیاب، سعید امیدی، سیدعلی اکبر نصرتی، محمدعلی سلطانی و زهره متکی اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی گلستان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای