شناسه خبر : 23469

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۸۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای