شناسه خبر : 23432

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۱۱ نماد سبز در مقابل ۱۱ نماد قرمز در شاخص گروه بیمه

برابری 11 نماد سبز در مقابل 11 نماد قرمز در شاخص گروه بیمه

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۲.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۵.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای