شناسه خبر : 22924

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی از سه هزارمیلیارد تومان گذشت

میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی از سه هزارمیلیارد تومان گذشت

میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی در سال ۹۹ به رقمی معادل سه هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین،زهرا نامداری، این میزان بدهی نسبت به سال ما قبل از آن حدود ۲۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی در پایان سال 1398 حدود  دو هزارو سیصد میلیارد تومان  بوده است.

صندوق بیمه کشاورزی افزایش تعداد بیمه نامه و نرخ تعرفه را دو عامل  افزایش 29 درصدی بدهی خود به بانک کشاورزی اعلام کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای