شناسه خبر : 22782

اختصاصی چابک آنلاین؛

چراسامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی همچنان از دسترس خارج است؟

چراسامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی همچنان از دسترس خارج است؟

باوجود تاکید غلامرضا سلیمانی، رییس کل سابق بیمه مرکزی برای انتشار آمار عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی، همچنان این سامانه از دسترس عموم مخاطبان خارج است.

چابک آنلاین، زهرانامداری، ازدوسال قبل بدین سو، جزییات آمار عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران از سایت بیمه مرکزی حذف شده است.

یکی ازوظایف سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، ثبت شکایت افراد از نحوه ارایه خدمات شرکت های بیمه ای به افراد بوده که  در این سامانه، زمان پاسخ گویی به افراد ملاک عمل آنها قرارمی گیرد.

آیین نامه 71 شورایعالی بیمه، جنبه حمایتی از حقوق بیمه گذاران را دارد و در فصل 5 آیین نامه 71، فرایند رسیدگی به شکایت های بیمه ای و وظیفه شرکت های بیمه در این خصوص شرح داده شده است.

موسسات بیمه ای باید فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای را به صورت شفاف و روشن در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند، به گونه ای که امکان رسیدگی به شکایات در سطح تمام کشور برای بیمه گذاران فراهم باشد.

از قرار معلوم،درآیین نامه شماره 71 شورایعالی بیمه یک مدت زمان 20 روزه برای رسیدگی به شکایات بیمه گذاران و زیان دیدگان در نظر گرفته شده واگربه هردلیلی در مدت زمان 20 روزه  به شکایت رسیدگی نشد،بیمه گذاران باید موارد و مستندات را به بیمه مرکزی فرستاده و تقاضای رسیدگی کنند.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی، 13 آذر ماه سال گذشته و در آخرین نشست خبری خود درخصوص حذف شدن سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران از سایت بیمه مرکزی، گفت که"فکر می‌کنم این سامانه قبل از حضور من در بیمه مرکزی برداشته شده که باید بررسی شود چرا برداشته شده و اگر در زمان من بوده متاسفم و باید برگردد و برقرار شود."

رئیس کل سابق بیمه مرکزی همانجا به معاونین ومدیر روابط عمومی خود، متذکر شدکه هر چه سریعتر باید جزییات سامانه رسیدگی به شکایات همچون گذشته در دسترس عموم قرارگیرد.

از آن زمان تا اکنون نزدیک به پنج ماه گذشته اما همچنان این آمار برای عموم مخاطبان قابل مشاهده نیست.

گفته می شود که اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی آمار مربوط به عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران را تهیه کرده و در حال حاضر مسئولیت انتشار این آمار بر عهده روابط عمومی بیمه مرکزی است.

به تازگی و برای اولین بار صورت های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، درسامانه کدال قرار گرفت. 

احسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی از زمان حضور در این وزارتخانه به شدت از ایجاد شفافیت در شرکتهای دولتی دفاع کرده وگفته است که عدم اتصال به سامانه های اطلاعاتی کشور،برای صنعت بیمه کشور بسیار زیانبار بوده بنابراین من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار "نظارت های مؤثر" در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای