شناسه خبر : 22364

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۱۱ نماد قرمز در مقابل ۱۱ نماد سبز در شاخص گروه بیمه

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۹۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۴.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حافظ و سامان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای