شناسه خبر : 22098

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به پارسیان رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۵۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای