شناسه خبر : 21966

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به کوثر رسید

‌در میانه اولین هفته کاری سال جدید معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۱.۷۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۸درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای