شناسه خبر : 21734

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به سامان رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۲.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای