شناسه خبر : 21477

تقدیر بیمه مرکزی از روابط عمومی بیمه کارآفرین

تقدیر بیمه مرکزی از روابط عمومی بیمه کارآفرین

روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی با ارسال لوح از فعالیت های روابط عمومی بیمه کارآفرین در اجرای حرفه ای "زنگ بیمه ۱۴۰۰" تقدیر نمود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین، بر اساس این گزارش در قسمتی از این لوح تقدیر آمده است:« نقش ارزشمندتان در اجرای حرفه ای، دلسوزانه و خستگی ناپذیر برنامه ملی "زنگ بیمه" سال 1400 و تشریک مساعی در تمامی پروژه های فرهنگسازانه صنعت بیمه مایه مباهات و امتنان است».

ارسال نظر

خدمات بیمه ای