شناسه خبر : 21446

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۲.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه معلم بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آرمان ومیهن در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای