شناسه خبر : 21400

اختصاصی چابک آنلاین؛

انجام نوآوری در صنعت بیمه با برخی مقاومت ها روبرو است

انجام نوآوری در صنعت بیمه با برخی مقاومت ها روبرو است

"جلال علیپور" مدیر بیمه‌های زندگی شرکت بیمه رازی، در گفت و گو با چابک‌آنلاین: ابزارهایی که درگذشته در صنعت بیمه به کار گرفته شده دیگر اشباع شده و اگر کارجدیدی در صنعت بیمه صورت می پذیرد به خصوص در بیمه‌های زندگی، باید در به کار بردن آنها نوآوری‌هایی لحاظ شود. در زمینه فعالیت در صنعت بیمه، آیین نامه‌هایی که وضع می‌شوند باید از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند و شرکت‌ها هم به افرادی که ایده‌های نو دارند اعتماد بیشتری داشته باشند. صنعت بیمه در زمینه انجام اقدامات نو آورانه با برخی مقاومت ها مواجه بوده درحالی‌که شرکت‌ها باید ریسک پذیرتر باشند.

حجم ویدیو: 4.41M | مدت زمان ویدیو: 00:02:15
ارسال نظر

خدمات بیمه ای