شناسه خبر : 21065

مستمری بهمن صندوق بیمه اجتماعی واریز شد

مستمری بهمن صندوق بیمه اجتماعی واریز شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی از واریز مستمری بهمن مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: تعداد کل مستمری بگیران صندوق در بهمن سال جاری جمعا  ۱۴۴ هزار خانوار و مبلغ کل مستمری واریز شده ۱.۰۸۷.۵۶۹.۶۸۷.۶۴۰ ریال است.

به گفته بیت الله برقراری تعداد ۷۳ هزار خانوار مستمری بازماندگان، تعداد ۸ هزار خانوار مستمری ازکارافتادگی کلی، تعداد ۴۷ هزار مستمری بازنشستگی پیش از موعد و تعداد ۱۳ هزار خانوار نیز مستمری سالمندی در بهمن از صندوق دریافت کرده‌اند.

او گفت: اقساط تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده به مستمری بگیران صندوق جمعا به تعداد ۴ هزار نفر و معادل ۴.۸۱۱.۰۳۹.۵۲۰ ریال که شامل ۳ هزار نفر از بازماندگان بیمه شده متوفی، ۴۹۶ نفر ازکارافتاده کلی، ۸۲۷ نفر بازنشسته پیش از موعد است و از مستمری بهمن ماه مستمری بگیران صندوق کسر شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای