شناسه خبر : 20990

اختصاصی چابک آنلاین؛

بخش کشاورزی آماده ارایه دیتاهای مورد نیاز کارشناسان به صنعت بیمه است

بخش کشاورزی آماده ارایه دیتاهای مورد نیاز کارشناسان به صنعت بیمه است

"حمیدرضا نامی"، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان‌ تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی در گفت و گو با چابک آنلاین: صنعت بیمه کارشناسان خبره ای دارد که اگر دیتاهای درستی به آنها داده شود می توانند ریسک ورود شرکت های بیمه به بخش ادوات و تجهیزات کشاورزی را به خوبی به دست آورند. انجمن تولیدکنندگان‌ تراکتور و ادوات کشاورزی از صنعت بیمه دعوت می کند تا خبرگان هر دو بخش بیمه و صنعت کشاورزی دور یک میز بنشینند و دیتاها را در اختیار صنعت بیمه قرار دهند تا با بهره برداری از این داده های اولیه ، برای تعیین ریسک و نرخ بیمه استفاده شود.

حجم ویدیو: 7.61M | مدت زمان ویدیو: 00:03:52
ارسال نظر

خدمات بیمه ای