شناسه خبر : 20952

از ارتقاء نسبت بهره‌وری تا مدیریت ریسک در بیمه تعاون

از ارتقاء نسبت بهره‌وری تا مدیریت ریسک در بیمه تعاون

بر اساس این گزارش، در آذر ۱۴۰۰ میزان دارایی شرکت بیمه تعاون با رشد ۸۲ درصدی به رقم ۱۵ هزار ۹۵۳ میلیارد ریال، بدهی شرکت رقم ۱۰ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال، سود انباشته شرکت با رشدی ۳۰ درصدی ۷۴۴ میلیارد ریال و حقوق مالکانه شرکت نیز با رشدی ۱۳۸ درصدی پنج هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بیمه تعاون، بیمه تعاون در سه‌ماهه سوم امسال توانست با کاهش هزینه اداری و مالی، سطح بهره‌وری نیروی انسانی شرکت را ارتقا داده و در کنار آن با مدیریت ریسک ، نسبت‌های مالی قابل قبولی را نیز در سال جاری ثبت کرد.

نسبت هزینه بیمه‌گری شرکت بیمه تعاون در پایان فصل پاییز عدد 15 درصد بوده که نشان از پایین بودن هزینه بیمه‌گری و بالابودن سطح بهره‌وری نیروهای انسانی شرکت دارد.

نسبت‌های مالی شرکت
بر اساس این گزارش، در آذر 1400 میزان دارایی شرکت بیمه تعاون با رشد 82 درصدی به رقم 15 هزار 953 میلیارد ریال، بدهی شرکت رقم 10 هزار و 706 میلیارد ریال، سود انباشته شرکت با رشدی 30 درصدی 744 میلیارد ریال و حقوق مالکانه شرکت نیز با رشدی 138 درصدی پنج هزار و 246 میلیارد ریال رسید.

بر اساس همین داده‌های مالی، نسبت هزینه اداری شرکت بیمه تعاون نیز 8 درصد است که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های هزینه در صنعت بیمه است. نسبت حقوق مالکانه به دارایی شرکت حدود 32 درصد و نسبت بهره مالکانه شرکت نیز حدود 49 درصد است که گویای وضعت ریسک گریزی شرکت در پایان آذر سال 1400 است.

سودآوری شرکت
در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1400 حق بیمه تولیدی شرکت هفت هزار و 672 میلیارد ریال بوده که در پی آن درآمدی 5هزار و 982 میلیارد ریالی نصیب شرکت کرد. درنهایت سود عملیاتی 448 میلیارد ریالی و سود خالص 438 میلیارد ریالی را برای شرکت در پی داشته و درنهایت در این دوره 292 ریال سود برای هر سهم تحقق یافت.
حق بیمه تولیدی در دی 1400
در 10 ماهه امسال نیز در ده‌ماهه منتهی به 30 دی‌ماه سال جاری شرکت بیمه تعاون هشت هزار و 292 میلیارد ریال حق بیمه فروخته که بیشترین سهم از پرتفوی شرکت به بیمه شخص ثالث با 34 درصد و رقم دو هزار و 818 میلیارد ریال و بیمه درمان با سهم 25 درصدی به ارزش دو هزار و 55 میلیارد ریال و بیمه زندگی با سهم 13 درصدی و رقم یک هزار میلیارد ریالی اختصاص داشت.

نسبت‌های خسارت شرکت در دی 1400
در مقابل شرکت مبلغ چهار هزار و 179 میلیارد ریال خسارت در این ده‌ماهه پرداخت کرده که بیشترین خسارت به بیمه درمان با سهم 39 درصدی و ارزش یک هزار و 637 میلیارد ریالی، بیمه مسئولیت با سهم 20 درصدی و ارزش 819 میلیارد ریالی، بیمه زندگی با سهم 18 درصدی و ارزش 759 میلیارد ریالی و بیمه شخص ثالث با سهم 13 درصد و ارزش 533 میلیارد ریالی تعلق داشت.

نسبت خسارت شرکت در پایان دی‌ماه 1400 رقم 50 درصدی بود. نکته جالب‌توجه در گزارش‌های اخیر شرکت بیمه تعاون در نسبت خسارت بیمه شخص ثالث است که تنها 19 درصد بوده و کمترین نسبت را در پرتفوی شرکت به خود اختصاص داده و باوجوداینکه بیش از 34 درصد از پرتفوی شرکت بیمه تعاون را بیمه شخص ثلث تشکیل می‌دهد اما کمترین نسبت خسارت را دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای