شناسه خبر : 20777

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سامان رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه البرز بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۳۲.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه تجارت نو و پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای